IMG_20201002_114905_resized_20201006_084533549.jpg

Zajęcia plastyczne to zajęcia mające wyzwolić w dzieciach autentyczną radość tworzenia na skutek poznawania różnorodnych technik plastycznych.

Kontakt ze sztuką – zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy – rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość.