rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych.jpg

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach informuje, iż rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny 2024/2025 .

Wnioski i załączniki zamieszczone są w zakładce Rekrutacja.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

5-17 lutego 2024

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

19-23 lutego 2024r.

15-19 kwietnia 2024r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14.12.2016r.Prawo Oświatowe

24-29 lutego 2024r.

22-26 kwietnia 2024r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 marca 2024r.

29 kwietnia 2024r.

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

8– 15 marca 2024r.

6 – 17 maja 2024r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 marca 2024r.

27 maja 2024r.

Załącznik: