Godziny pracy psychologa szkolnego
poniedziałek; 13:00 - 14:00
wtorek; 9:00 - 10:00
środa; 9:00 - 11:00
czwartek; 9:00 - 10:00

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

  • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia; analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
  • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
  • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
  • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
  • współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;
  • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Kto może się zgłosić?
Uczeń, gdy:
- ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
- nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
- w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;

Rodzic, gdy:
- nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
- chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.

Nauczyciel, gdy:
- doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
- szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

psycholog
Agnieszka Kuryło