Dlaczego Gryf Pomorski? - Wartości!

Po solidnych poszukiwaniach oraz owocnych dyskusjach wśród naszej szkolnej społeczności, w czerwcu 2016r. zapadła wspólna decyzja Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego o tym, że patronem szkoły w Rokitach ma zostać Gryf Pomorski - symbol województwa Pomorskiego.

Stwierdziliśmy, że wybór imienia dla instytucji powinien uwzględniać tradycje regionu, w którym się ona znajduje, aby jak najlepiej utrwalić wartości jakie chcemy, żeby nasza szkoła reprezentowała.

Ponadto cechy gryfa jako postaci mitycznej, które opisuje Sławomir Lewandowski na stronach województwa, odzwierciedlają wartości godne reprezentowania przez naszą szkołę oraz przekazania przyszłym pokoleniom. "Gryf łączył cechy boskie i ludzkie, był pogromcą mocy piekielnych, symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią (…) Jako znak zręczności i siły był często wykorzystywany przez najodważniejszych w boju rycerzy (…)" Poza tym Lewandowski wspomina, że w antyku Rzymianie przedstawiali gryfa jako opiekuna boga mórz Neptuna a czasem również bursztynu.

Uczcimy pamięć o Bohaterach naszego regionu

Nadanie szkole imienia Gryfa Pomorskiego pozwoli nam uczynić jednym z elementów propagowanych wśród społeczności lokalnej oraz wśród wychowanków działającej w naszym regionie Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski. Ta apolityczna organizacja państwa podziemnego działająca w trakcie II wojny światowej miała na celu niesienie pomocy polskiej ludności Pomorza, jej obrona i przygotowanie do walki zbrojnej z okupantem niemieckim w celu wyzwolenia kraju. Broniła zarówno Państwa Polskiego (w pracy konspiracyjnej miano kierować się zarządzeniami Rządu Emigracyjnego oraz rozkazami Naczelnego Wodza) jak również Kościoła Świętego (we wszystkich dokumentach programowych zaakcentowane zostały silnie pierwiastki chrześcijańskie i katolickie).

Oddziały partyzanckie TOW Gryf Pomorski organizowały akcje zbrojne, ale to nie był jedyny zakres działalności tej organizacji. Oprócz tego zajmowała się również działalnością cywilną. W 1942r. włączono do TOW Gryf Pomorski organizację "Polska Żyje", zajmującą się pomocą ludziom potrzebującym oraz tajnym nauczaniem, co przyczyniło się do utworzenia Wydziału Opieki Społecznej w ramach Tajnej Organizacji Wojskowej.

Bohaterscy partyzanci licznie bronili wartości, które wyznawali mimo, że za działalność w TOW Gryf Pomorski groziły represje oraz aresztowanie. Niektóre przykłady represji i aresztowań to:

16 lipca 1941r. Sianowo Publiczna egzekucja partyzantów z TOW "Gryf Kaszubski"

 • Antoni Naczk z Tuchlina
 • Jan Dąbrowski z Kamienicy Królewskiej
 • Franciszek Paszka z Kartuz
 • Józef Głodowski z Gowidlina

Gestapowcy na czele z Janem Kaszubowskim zaplanowali i wykonali ten mord na kaszubskich bohaterach partyzantach Gryfa w Sianowie w czasie i miejscu szczególnym. Zdawało im się, że w lipcu 1941 r. tryumf Hitlera jest już bliski po zwycięstwie nad Polską i Francją, kiedy wojska niemieckie w pośpiechu od paru tygodni parły nieustannie na Moskwę. Jako miejscowi gestapowcy wiedzieli, że Sianowo jest miejscem szczególnym - świętym dla Kaszub - jest to Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub.

W dniu 16 lipca 1941 r., w którym to dniu dokonano tego mordu, przypadł w Sianowie odpust Matki Boskiej Szkaplerznej. W ten sposób ci gestapowcy dokonali zamachu nie tylko na Polskę, ale i na Kościół Święty. Ludność kaszubska, która przybywała w tym dniu do Sianowa, do Swojej Królowej, w tych latach szczególnej próby, spotkała się z pogromem swoich bohaterów - partyzantów Gryfa Kaszubskiego.

 • 7 października 1942r. Przejęcie przez okupanta materiałów pozwalających na aresztowanie Alojzego Stawskiego jednego z członków kierownictwa TOW
 • 3-5 maja 1943r. Akcja, w której aresztowano wielu ważnych członków TOW GP; uwięziono ich w KL Stutthoff
 • 4/5 marca 1944r. Zastrzelono kierującego Gryfem Józefa Dambka

Stworzymy silną społeczność lokalną

Powojenna historia naszego regionu jest równie skomplikowana, gdyż są to tzw. Ziemie Odzyskane, dawniej należące do Niemiec - tutaj przebiegała polsko-niemiecka granica. Zalicza się on również do Kaszub Zachodnich, jednak deprecjacja wartości kaszubszczyzny w czasach socjalizmu sprawiła, że mieszkańcom naszego regionu wywodzącym się z kultury kaszubskiej ciężko jest dumnie identyfikować się z tą kulturą, inaczej niż w społecznościach szkół z pozostałych części Kaszub. Taka historia regionu sprawiła, że oprócz autochtonicznej ludności kaszubskiej oraz tej posiadającej korzenie niemieckie na naszym terenie zamieszkują osoby przesiedlone z innych terenów kraju czy też spoza Polski. Z tego powodu uznaliśmy, że patronem naszej szkoły powinien być symbol odwołujący się do kultury kaszubskiej, lecz nie ograniczający się jedynie do niej.

Uwzględniając tę różnorodność szukaliśmy symbolu jednoczącego społeczność oraz wzmacniającego wychowanie odpowiednimi wartościami, które reprezentuje. Jedność w tej różnorodności może reprezentować wizerunek Gryfa Pomorskiego. Jak możemy przeczytać na stronie naszego województwa był on od początku związany z regionem a inspiracją do jego powstania był Gryf Kaszubski. Trwająca od lat różnorodność i koegzystencja różnych kultur na naszym terenie powinna już sprawić, że wspólnie zaczniemy tworzyć silne, szanujące się, dbające o siebie nawzajem i dumne społeczeństwo a szkoła może stać się centrum tego pojednania i połączenia, gdyż szkoła to nie tylko miejsce lecz również ludzie - uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Tylko dzięki odpowiedniej działalności szkoły w środowisku lokalnym, a zwłaszcza współpracy pomiędzy rodzicami a nauczycielami, możemy umożliwić rozwój naszych młodych wychowanków w duchu wartości reprezentowanych przez patrona.

Podsumowanie

Podsumowując, Gryf Pomorski - symbol województwa pomorskiego - jest odpowiednim patronem naszej szkoły, ponieważ:

 • W swojej symbolice uwzględnia kulturę kaszubską lecz nie ogranicza się tylko do niej reprezentując całą społeczność zamieszkującą nasz region.
 • Uwzględnia upamiętnienie bohaterów naszego regionu z TOW Gryf Pomorski.
 • Będzie stanowił symbol, w którym społeczność lokalna znajdzie możliwość identyfikacji i wspólnego, społecznego działania.
 • Reprezentuje wartości godne krzewienia w przyszłych pokoleniach oraz w otoczeniu szkoły.
 • Wiąże się z istniejącą już nazwą Uczniowskiego Klubu Sportowego Neptun i nadaje jej sens.
 • Będzie stał na straży największego skarbu - bursztynu naszej szkoły - jakim są ludzie z nią związani.

W opracowaniu wykorzystano materiały znalezione na stronie internetowej Województwa Pomorskiego (http://pomorskie.eu/-/gryf-pomorski)

oraz materiały IPN a także materiały znalezione na stronie Tajna Organizacja Wojskowa "GRYF POMORSKI" (http://gryf.pomorskie.eu/index.htm)

Nadania imienia SP w Rokitach