Czytaj więcej...

Roczitkòwé Jagòdë 18 lëpińca 2024r.  chãtno bawiã sã razã. I tak téż bëło w Kòzënie. 

 

Czytaj więcej...

Roczitkòwé Jagòdë z wiôlgã redotã wëstãpiłë w Bëtowie 13 lëpińca 2024r.

 

Czytaj więcej...

Piosenka Tomasza Fopke na wakacje, napisana dla scholi "Aureola" z parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia z Klukowej Huty.

 

Czytaj więcej...

We czwiôrtk, 13 VI 2024r. "Roczitkòwé Jagòdë" nie tuńcowałë leno jachałë do Załakòwa .

 

Czytaj więcej...

11 czerwińca 2024 r. dzôtczi z kl.4-6 ,co ùczą sã jãzëka kaszëbsczégò jachałë do Lãbòrga ,żebë sprôwdzëc, jak mòżna spãdzëc tam czas.

 

Czytaj więcej...

1 VI 2024r. "Roczitkòwé Jagòdë" swòje swiãto spãdzëłë w Kistonie. Zaczãłë wëstãpë w piãkné zalë.

 

Czytaj więcej...

13 V 2024r. "Roczitkòwé Jagòdë" jachałë do Lãbòrga do Młodzeznowégò Domù Kùlturë.

 

Czytaj więcej...

4 łżëkwiôta 2023 r. dzôtczi z kl.1-3 co sã ùczą j.kaszëbsczégò jachałë do Kòscérznë sã pòbawic w wòdze na basenach.