Pracownicy Szkoły Podstawowej imienia Gryfa Pomorskiego w Rokitach

Dyrektor:  

Dyrekcja - Mariola Klasa
Wicedyrektor - Agnieszka Kuryło

*****************************

Przedszkole i oddział przedszkolny:  

 

Alicja Knopik, Izabella Stefanowska, Karolina Koziołko, Dorota Czaja, Jolanta Narewska

*****************************

Edukacja wczesnoszkolna: 

 

Jolanta Szczerba, Bożena Labuda, Renata Mielewczyk, Dorota Finster-Dziadek

*****************************

Język polski: 

 

Katarzyna Sywanycz, Anna Partyka

*****************************

Język angielski:

  

Dawid Gralak, Renata Mielewczyk

*****************************

Język niemiecki:

 

Kinga Jelińska

*****************************

Historia:

Magdalena Wesółka

*****************************

Matematyka: 

 

Marzena Bartelik, Joanna Tusk

*****************************

Przyroda i biologia: 

 

Hanna Toporek

*****************************

Informatyka:

Joanna Tusk, Marzena Bartelik, Piotr Szczerba

*****************************

Chemia:

 

Tadeusz Zblewski

*****************************

Fizyka:

 

Joanna Tusk

*****************************

Technika i zajęcia techniczne: 

 

Piotr Szczerba

*****************************

Plastyka: 

 

Piotr Szczerba

*****************************

Geografia:

 

Piotr Szczerba

*****************************

Muzyka:

 

Jan Mizgier

*****************************

Wychowanie fizyczne:

  

Piotr Szczerba, Tadeusz Zblewski

*****************************

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 

Maja Pobłocka

*****************************

Wiedza o społeczeństwie:

 

Magdalena Wesółka

*****************************

Pedagog:

 

Olga Gańska, Agnieszka Kuryło

*****************************

Religia

  

Maja Pobłocka

*****************************

Wychowanie do życia w rodzinie:

Katarzyna Sywanycz

*****************************

Świetlica:

  

Kierownik świetlicy

Joanna Tusk,

Wychowawcy świetlicy:

Jolanta Szczerba, Dorota Finster-Dziadek, Magdalena Wesółka,

Anna Partyka, Agnieszka Kuryło, Piotr Szczerba, Milena Stępień, Hania Toporek

*****************************

Biblioteka:  

 

 Milena Stępień

*****************************

Język regionalny kaszubski - Historia i kultura Kaszubów:

 

Bożena Labuda, Katarzyna Sywanycz,

*****************************

Zajęcia z rewalidacji:

Dorota Finster-Dziadek, Jolanta Narewska, Agnieszka Kuryło

*****************************

Socjoterapia:

Agnieszka Kuryło

*****************************

Doradztwo Zawodowe:

 

Joanna Tusk

*****************************

Nauczyciel wspomagający:

Hanna Toporek, Magdalena Wesółka

*****************************

Obsługa techniczna:

 

Irena Ćwiek, Ilona Masowa, Edmund Kiełpiński, Wiesława Puzdrowska, Iwona Butowska, Mariola Mallek,

Agnieszka Lepińska, Ewa Wenta,  Małgorzata Mielewczyk, Marzena Myszk, Judyta Lepińska,

Katarzyna Gruchała, Marlena Masowa

-