Pracownicy Szkoły Podstawowej imienia Gryfa Pomorskiego w Rokitach

Dyrektor:  

Dyrekcja - Agnieszka Kuryło
Wicedyrektor - Joanna Tusk

*****************************

Przedszkole i oddział przedszkolny:  

 

Karolina Koziołko, Anna Konkel, Izabella Stefanowska, Dorota Czaja, Jolanta Narewska

*****************************

Edukacja wczesnoszkolna: 

 

Dorota Finster-Dziadek, Jolanta Szczerba, Bożena Labuda , Izabella Stefanowska

*****************************

Język polski: 

 

Anna Partyka, Katarzyna Sywanycz

*****************************

Język angielski:

  

Dawid Gralak, Renata Mielewczyk

*****************************

Język niemiecki:

 

Kinga Jelińska

*****************************

Historia:

Katarzyna Sywanycz, Daniel Trojanowski

*****************************

Matematyka: 

 

Joanna Tusk, Marzena Bartelik

*****************************

Przyroda i biologia: 

 

Halina Krauze, Hanna Toporek

*****************************

Informatyka:

Joanna Tusk, Marzena Bartelik, Piotr Szczerba

*****************************

Chemia:

 

Tadeusz Zblewski

*****************************

Fizyka:

 

Joanna Tusk

*****************************

Technika i zajęcia techniczne: 

 

Piotr Szczerba

*****************************

Plastyka: 

 

Piotr Szczerba

*****************************

Geografia:

 

Piotr Szczerba

*****************************

Muzyka:

 

Maja Pobłocka

*****************************

Wychowanie fizyczne:

  

Piotr Szczerba, Tadeusz Zblewski, Halina Krauze

*****************************

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 

Maja Pobłocka

*****************************

Wiedza o społeczeństwie:

 

Daniel Trojanowski

*****************************

Pedagog:

 

Natalia Piątek

*****************************

Psycholog:

Agnieszka Kuryło

*****************************

Religia

  

Maja Pobłocka, Dorota Stenke

*****************************

Wychowanie do życia w rodzinie:

Dorota Stenke

*****************************

Świetlica:

  

Wychowawcy świetlicy:

Dorota Czaja , Maja Pobłocka, Natalia Piątek, Kinga Jelińska, Milena Stępień, Dorota Stenke, Jolanta Szczerba, Dorota Finster – Dziadek, Izabella Stefanowska

*****************************

Biblioteka:  

 

 Milena Stępień

*****************************

Język regionalny kaszubski

 

Bożena Labuda, Katarzyna Sywanycz,

*****************************

Historia i kultura Kaszubów:

Bożena Labuda

*****************************

Zajęcia z rewalidacji:

Dorota Finster-Dziadek, Jolanta Narewska

*****************************

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych:

Natalia Piątek

*****************************

Integracja sensoryczna:

Renata Mielewczyk, Olga Gańska

*****************************

Gimnastyka korekcyjna:

Halina Krauze

*****************************

Logopedia:

Jolanta Szczerba

*****************************

Doradztwo Zawodowe:

 

Joanna Tusk

*****************************

Nauczyciel wspomagający:

Hanna Toporek, Justyna Zelewska

*****************************

Obsługa techniczna:

 

Irena Ćwiek, Ilona Masowa, Edmund Kiełpiński, Wiesława Puzdrowska, Iwona Butowska, Mariola Mallek, Agnieszka Lepińska, Ewa Wenta,  Małgorzata Mielewczyk, Marzena Myszk, Katarzyna Gruchała, Marlena Masowa, Marta Stricker

-