Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

  • Przewodnicząca Rady Rodziców: Pani Karolina Puzdrowska
  • Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców: Pani Marlena Masowa
  • Skarbnik Rady Rodziców: Pani Julia Stolc
  • Sekretarz Rady Rodziców: Pani Dorota Czaja