rekrut24.png

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach informuje, iż rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych na nowy rok szkolny 2024/2025 .

Wnioski i załączniki zamieszczone są w zakładce Rekrutacja.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

5-16 lutego 2024r.

6 -17  maja 2024r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14.12.2016r.Prawo Oświatowe

19 -23 lutego 2024r.

20-24 maja 2024r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 lutego 2024r.

3 czerwca 2024r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

1 – 8 marca 2024r.

4 – 14 czerwca 2024r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 marca 2024r.

17 czerwca 2024r.

Załączniki: