20211019_091838.jpg

19 października odbyło się w naszej szkole ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia. Uroczystość była bardzo podniosła. W asyście sztandaru szkoły odśpiewano hymn państwowy.

Następnie dzieci zaprezentowały część artystyczną. Po złożeniu uroczystego ślubowania, zostały przez panią dyrektor pasowane na ucznia. Pierwszoklasiści otrzymali wspaniałe prezenty: pamiątkowe dyplomy, kuferki z pomocami dydaktycznymi od rodziców, książki, listy, życzenia i słodkości od starszych kolegów. Potem dzieci udały się do klasy, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek. Na pewno był to dla nich jeden z ważniejszych dni w szkole.

Wychowawca: Dorota Finster- Dziadek