F0ullSizeRender.jpg

14 października w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Jest to dzień, gdzie są nagradzani za swoją pracę na rzecz szkoły nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.

W ten trudny czas pandemii w naszej szkole na uroczystej akademii poprowadzonej śpiewnie i z humorem wróciliśmy pamięcią do naszych czasów szkolnych i niejednemu z nas zakręciła się łezka w oku wspominając kolegów i koleżanki oraz nauczycieli.
Gośćmi na akademii byli pan Jan Klasa, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka oraz radna, pani Beata Woźniak. Pan Wójt skierował podziękowania do wszystkich pracowników szkoły, życząc im aby praca, którą wykonują, sprawiała im radość i dawała satysfakcję.

Następnie pani dyrektor wręczyła nauczycielom oraz osobom z obsługi i administracji nagrody za pracę i zaangażowanie. Swoje nagrody wręczył również pan wójt, dla pani dyrektor Marioli Klasa, dla pani wicedyrektor, Agnieszki Kuryło oraz dla pana Tadeusza Zblewskiego.
Jeszce raz życzymy, aby -"Ten dzień, prawdziwe święto, niech rozwesela słońca ciepło, niech zniknie każdy cień w ten piękny dzień, w ten Dzień Nauczyciela.