20190310_113458.jpg

W tym roku nasza szkoła otrzymała zaproszenie na uroczyste obchody rocznicy śmierci Józefa Dambka jednego z założycieli i bohaterskich partyzantów Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski.

W dniu 10 marca (niedziela) delegacja składająca się z dwojga nauczycieli oraz pocztu sztandarowego wybrała się do Gołubia k. Szymbarku, aby tam reprezentować naszą szkołę wśród ośmiu innych delegacji szkół, organizacji i grup rekonstrukcyjnych upamiętniających TOW założoną przez Dambka.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele, w której wzięli udział przedstawiciele władz państwowych oraz wojskowych. Obecni również byli posłowie na Sejm RP oraz wojewódzkie i lokalne władze samorządowe. Wysoką rangę podkreślał również udział kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry Marynarki Wojennej. W trakcie mszy modlono się w intencji dowódcy oraz partyzantów TOW oraz o pomyślność dla naszej Ojczyzny - Polski.

Po mszy świętej uczestnicy uformowali kolumnę, która przy akompaniamencie orkiestry przemaszerowała do symbolicznego miejsca tragicznej śmierci Dambka nad jeziorem Dąbrowskim upamiętnionej krzyżem, obeliskiem oraz tablicą na temat życiorysu Józefa Dambka.

W tym miejscu Roman Dambek - bratanek poległego bohatera - odczytał treść uchwały przyjętej niemal jednogłośnie przez członków wszystkich klubów parlamentarnych w lutym bieżącego roku, w której Sejm:

"uczcił Tajną Organizację Wojskową "Gryf Pomorski", konspiracyjną formację niepodległościową na Pomorzu, w 80-lecie jej utworzenia i 75 rocznicę śmierci jej założyciela i dowódcy kpt. Józefa Dambka. >>Tajna Organizacja Wojskowa >Gryf Pomorski< to piękna karta polskiej konspiracji niepodległościowej czasu wojny<<".

Następnie odbyły się przemówienia zaproszonych gości ku czci poległego Dambka oraz jego bohaterskich braci broni. W przemówieniach zwrócono również uwagę na to, że nie był on żołnierzem z wyboru, lecz jako nauczyciel stanął odważnie przeciwko agresorom w obronie swoich ideałów już w grudniu 1939 r. tworząc TOW Gryf Kaszubski, która później w miarę obejmowania swoim działaniem większego obszaru została przemianowana na TOW Gryf Kaszubski.

Uroczystym hołdem dla Józefa Dambka był Apel poległych, w którym przywołano wszystkich poległych partyzantów w trakcie drugiej wojny światowej, ale także po niej z rąk władz komunistycznych. Po odczytaniu apelu żołnierze oddali salwę honorową a zaproszeni goście i delegacje złożyli wieńce i wiązanki w miejscu pamięci.

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie uczestnicy uraczeni zostali partyzanckim poczęstunkiem, odbyła się rekonstrukcja historyczna przedstawiająca walkę partyzantów TOW Gryf Pomorski z oddziałem okupujących Polskę hitlerowców a uroczystości zakończyły się partyzancką biesiadą.

Dziękujemy serdecznie organizatorom za zaproszenie na tak doniosłe uroczystości, członkom naszej szkolnej delegacji (p. Justynie) a zwłaszcza pocztowi sztandarowemu (Ani, Michałowi i Martynie) za wytrwałość i dzielne znoszenie wiatru i chłodu, które nam towarzyszyły zwłaszcza w części obchodów nad jeziorem. Dzięki takim działaniom pamięć o trudnej, lecz bohaterskiej historii naszego regionu nie zaginie! (opr. Dawid Gralak)

Linki do relacji foto i wideo:

naszemiasto.pl http://kartuzy.naszemiasto.pl/artykul/uroczyste-obchody-75-rocznicy-smierci-kapitana-jozefa,5029222,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR1VzO0KmqYDuHTdEme4kmBCWTpBq8pxVNMTuPkrJ9p6V2yiZCaP7UqdHJs

TVP Gdańsk: https://gdansk.tvp.pl/41684393/75-rocznica-smierci-kapitana-jozefa-dambka?fbclid=IwAR0yRvufXM2pH8diRcFV75P2SlCzDFsnSDIouapAitednXR7mekptf6VF3Q

Ukazała się również relacja w Wiadomościach TVP.