IMG_6191.jpg

W ramach działań mających na celu promocję przyszłego patrona szkoły w Rokitach po raz drugi odbył się Bieg Pamięci o Bohaterskich Partyzantach TOW Gryf Pomorski.

Tym razem w dniu 16 lipca 2017 r. (niedziela) proboszcz parafii ks. Mariusz Łącki błogosławił większej niż w ubiegłym roku grupce pielgrzymów biegowych. Do nauczycieli z naszej szkoły (4 osoby) dołączyły dwie osoby z Czarnej Dąbrówki i Kóz.

Trzydziesto-trzy kilometrowa trasa była w tym roku urozmaicona o poczęstunek regeneracyjny przygotowany przez państwa Nastałych mieszkających w Bukowie (miejscowość leżąca na około 21 km trasy). Serdecznie dziękujemy za gościnę i życzliwe przyjęcie.

Na ostatnich kilometrach trasy napotkaliśmy przeszkodę w postaci wypadku drogowego, w wyniku którego trasa była nieprzejezdna i nie było nawet możliwości przejścia w tym miejscu innych pieszych pielgrzymek. Jednak po niespodziewanej zmianie trasy bieg mógł być kontynuowany leśnymi i polnymi drogami bez nieplanowej przerwy.

Po modlitwie w Sanktuarium i zgłoszeniu pielgrzymki udaliśmy się na sianowski cmentarz, aby tam oddać hołd 4 partyzantom TOW Gryf Kaszubski, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców w trakcie odpustu 76 lat temu. Według Eugeniusza Pryczkowskiego, to właśnie partyzanci z TOW Gryf Pomorski organizując pielgrzymki już w 1945 roku (na obydwa odpusty: lipcowy i wrześniowy) a w późniejszych latach pielgrzymując z rodzinami przyczynili się zarówno do rozwoju ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium, lecz również dzięki swoim świadectwom, do koronacji figury Matki Boskiej Sianowskiej. *

Witając pielgrzymów przed sumą odpustową kustosz Sanktuarium wymienił pośród przeszło 6500 pielgrzymów naszą pielgrzymkę biegową (6 osób) oraz pierwszą pielgrzymkę rowerową z Czarnej Dąbrówki (15 osób), w której wzięły udział również dwie uczennice naszej szkoły z rodzinami (w sumie z Rokit 4 osoby).

Zmęczeni, lecz szczęśliwi, pielgrzymi wzięli udział w sumie pontyfikalnej pod przewodnictwem JE biskupa diecezjalnego dra Ryszarda Kasyny. Mimo zmęczenia wszyscy uczestnicy naszego Biegu potwierdzili chęć kontynuowania tej wspaniałej przygody w latach następnych.

Opracował: Dawid Gralak

28 lipca 2017 r.

ŹRÓDŁO:

* Zobacz: E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matińk?. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub, Banino 2016, s. 258.