IMG_20210920_144458.jpg

Program ten realizowany był ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach tego programu, w drugim półroczu 2021r, realizowane były dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów z kl. IV-V.

Celem projektu jest poprawa stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa. Dodatkowo przeprowadzona została diagnoza wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów. Organizowane zajęcia pozwoliły uczniom doskonalić umiejętności z zakresu różnorodnych gier zespołowych, jazdy na rolkach czy poprawiać swoją koordynację ruchową , motoryczność, sprawność.


Piotr Szczerba