wybory2.jpg

W połowie września 2021 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, a 1 października wybrano przewodniczącego i jego zastępców.

Po przeliczeniu oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

Przewodnicząca:

 • Maja Kozłowska- klasa VI

Zastępcy przewodniczącej:

 • Weronika Serkowska- klasa VIII
 • Oliwia Stricker- klasa VIIb
 • Bernadeta Labuda- klasa VIIb

Członkowie:

 • Lidia Witka- klasa IV
 • Marcel Puzdrowski- klasa IV
 • Nicola Bojanowska- klasa V
 • Hanna Żyngiel – klasa V
 • Lena Smentoch- klasa VI
 • Radosław Bryłowski- klasa VIIa
 • Igor Konkel- klasa VIIa
 • Piotr Lindstedt- klasa VIIa
 • Nikola Biernat- klasa VIII
 • Edyta Gangalewska- klasa VIII
 • Krystian Szymlek- klasa VIII

Dziękujemy wszystkim za udział w wyborach. Zarządowi SU życzymy aktywnej współpracy z całą społecznością szkolną.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

 • Marzena Bartelik
 • Izabella Stefanowska
 • Dorota Finster- Dziadek

-