nprc_21.jpg

W ubiegłym tygodniu nastąpiło ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” w 2021 roku.

Z przyjemnością i wielkim zadowoleniem pragniemy poinformować, że Naszej szkole udało się pozyskać dofinansowanie dla biblioteki szkolnej. Fundusze uzyskała również placówka wychowania przedszkolnego. Uzyskaliśmy środki na zakup książek, wyposażenia biblioteki oraz na akcje promujące czytelnictwo.

Biblioteka szkolna otrzymała wsparcie w wysokości 4000 zł (łączny koszt projektu 5000 zł), Placówce wychowania przedszkolnego przyznano 2500 zł (łączny koszt projektu 3125 zł).

 Wkład własny zapewnił organ prowadzący – Gmina Czarna Dąbrówka.

-