Drodzy rodzice, możliwość szczepienia przeciwko wirusowi Covid-19 dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia stwarza szansę na całkowite zwalczenie pandemii.

Pozwoli na szybki powrót do normalnego funkcjonowania życia publicznego, w tym systemu oświaty i działających w jego ramach szkół oraz placówek oświatowych.

Warunkiem wykorzystania tej szansy jest jak najliczniejsze zaszczepienie uczniów powyżej 12 roku życia, jak i osób dorosłych.