Komunikat_5.png

Szanowni Rodzice, Opiekunowie! Drodzy Uczniowie! Z ogromną radością witamy uczniów (niestety bez wielkiego, wspólnego apelu) w  progach naszej  szkoły w dniu 1 września 2020r.

Bardzo  nam  brakowało  bezpośredniego  kontaktu z naszymi wychowankami oraz z Państwem. Witamy naszych  nauczycieli,  a szczególnie  serdecznie nowych  pedagogów, którzy  w  tym roku rozpoczną pracę w naszej szkole. Życzymy sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Sytuacja epidemiczna naszego kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad  higieny  i  procedur  ograniczających  ryzyko  zarażenia  się koronawirusem. Procedury obowiązujące  w  naszej  szkole otrzymali  Państwo  na  Librusa,  a  także  każdy  wychowawca zapozna z nimi uczniów. Serdecznie proszę, aby sumiennie stosować się do tych zasad. To dla naszego wspólnego dobra.

Rok  szkolny  2020/2021  rozpoczynamy  w  formie  stacjonarnej,  co  oznacza,  że  zajęcia wychowawczo-dydaktyczne  i  opiekuńcze  w  chwili  obecnej  będą  prowadzone  w  budynku szkolnym oraz przedszkolnym. Życzymy przede wszystkim zdrowia oraz sukcesów w nauce.

Dyrekcja szkoły: Agnieszka Kuryło, Joanna Tusk. Nowy Rok Szkolny Rozpoczęty!