W Szkole Podstawowej w Nożynie podczas wakacji odbędą się Półkolonie Żeglarskie.

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym z Gminy Czarna Dąbrówka.

Zapisywać się można do 30.06.2024 r. w sekretariacie szkoły w Nożynie lub pod numerami tel. 59 8212685 lub 608136784

Koszt 350 zł od uczestnika

Termin:

05-09 sierpnia 2024 r., w godz 9.00-16.00

-