Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w szkole w pigułce:

 

 1. Do szkoły uczniowie przychodzą bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych.
 2. W autobusie przebywają w maseczkach.
 3. Przy wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce.
 4. Szafki/szatnia wyznaczone są dla każdej klasy w innym miejscu.
 5. Każda klasa ma swoją stałą salę lekcyjną.
 6. Każdy uczeń powinien przychodzić na lekcje wyposażony w odpowiednie przybory, podręczniki, ćwiczenia, zeszyty itp. Każdy uczeń korzysta ze swoich przyborów!
 7. Przerwy 5 minutowe spędzamy w klasach i na korytarzach w wyznaczonych strefach(każda klasa ma swoją) utrzymując dystans. W przypadku skracania dystansu zalecane jest zakrywanie ust i nosa (maski nieobowiązkowe).
 1. Zaleca się spędzanie długich przerw i zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu.
 2. Wracając do sali na lekcję dezynfekujemy ręce przed wejściem do klasy.
 3. Z posiłków wydawanych na szkolnej stołówce korzystamy na wyznaczonych przerwach.
 4. Ograniczony jest wstęp osób postronnych (w tym rodzin uczniów) do szkoły. Aby wejść w trakcie trwania lekcji należy skorzystać z dzwonka na drzwiach.
 1. Rodzice dzieci przyprowadzanych do przedszkolna nie przechodzą przez budynek szkoły.
 2. W przypadku podejrzenia infekcji u któregoś z uczniów wyznaczony pracownik dokona sprawdzenia temperatury ciała, poinformuje rodziców oraz będzie towarzyszył uczniowi w izolatorium do momentu odebrania przez rodziców.

 

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa zostały przesłane w wiadomości Librus.

-