W ramach zajęć muzycznych w naszej szkole odbywają się zajęcia

ze śpiewu, gry aktorskiej i ruchu scenicznego,

które prowadzi pani Maja Pobłocka.