Czytaj więcej...

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE +

Lp.

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi:

 Oddział 3, 4 latków

1.

Ciekawa zabawa.

Nowa Era

pakiet

 Oddział 5- latków

3.

Ciekawa zabawa.

Nowa Era

pakiet

 Oddział 6- latków

4.

5.

Ciekawa zabawa.

English Play Box 2

Nowa Era

Nowa Era

pakiet

ćwiczenia + płyta

 SZKOŁA PODSTAWOWA klasy I- VIII

Klasa I +

Lp.

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi:

1.

Zestaw z serii „Nowi Tropiciele”

WSiP

podręcznik i ćwiczenia

2.

Język angielski: Treetops Explore

Oxford

podręcznik+ ćwiczenia

3.

Religia:

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

WAM

Księża Jezuici

podręcznik+ ćwiczenia

4.

Kaszëbe, Zemia i lëdze

ZKP

Podręczniki dostępne       w bibliotece

Klasa II +

Lp.

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi:

1.

Zestaw z serii „Nowi Tropiciele” kl.2

WSiP

podręcznik i ćwiczenia

2.

Język angielski: : Treetops Explore

Oxford

 

podręcznik+ ćwiczenia + płyta

3.

Religia:

„Kocham  Pana Jezusa”

WAM

Księża Jezuici

podręcznik+ ćwiczenia

4.

„Z kaszëbsczim w szkole”

ZKP

Podręczniki dostępne       w bibliotece

 Klasa III +

Lp.

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi:

1.

Zestaw z serii „Nowi Tropiciele” kl.3

WSiP

podręcznik i ćwiczenia

2.

Język angielski: Gold Sparks  3

Oxford

podręcznik+ ćwiczenia + płyta

3.

Religia: „Przyjmujemy  Pana Jezusa”

WAM

Kraków

podręcznik+ ćwiczenia

4.

„Z kaszëbsczim w szkole”

ZKP

Podręczniki dostępne       w bibliotece

Klasa IV +

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi:

1.

Religia

„Zaproszenie przez Boga”

WAM Księża Jezuici

Kraków 2013

podręcznik + ćwiczenia

 

2.

Język polski

„Między nami” 4

GWO

podręcznik+ ćwiczenia

3.

Język angielski

Steps Plus 4

Oxford

podręcznik+ ćwiczenia

4.

Historia

Wczoraj i dziś 4

Nowa Era

podręcznik+ ćwiczenia

5.

Matematyka

Matematyka z plusem 4 (cz.1,2.)

GWO

podręcznik+ ćwiczenia

6.

Technika

Jak to działa 4?

Nowa Era

podręcznik

7.

Muzyka

Lekcja muzyki  4

Nowa Era

podręcznik

8.

Plastyka

Do dzieła! 4

Nowa Era

podręcznik

9.

Informatyka

Teraz Bajty 4

MIGRA

Podręcznik

10.

Przyroda

Tajemnice przyrody 4

Nowa Era

podręcznik+ ćwiczenia

11.

Język kaszubski

„Z kaszëbsczim w szkole”

ZKP

Podręczniki dostępne   w bibliotece

 Klasa V

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi:

1.

Religia

„Obdarowani  przez Boga”

WAM Księża Jezuici

Kraków 2013

podręcznik + ćwiczenia

2.

Język polski

„Między nami” 5

GWO

podręcznik+ ćwiczenia

3.

Język angielski

Steps Plus 5

Oxford

podręcznik+ ćwiczenia

4.

Historia

Wczoraj i dziś 5

Nowa Era

podręcznik+ ćwiczenia

5.

Matematyka

Matematyka z plusem 5 cz.1.-Arytmetyka

GWO

podręcznik+ ćwiczenia

6.

Technika

Jak to działa 5?

Nowa Era

podręcznik

7.

Muzyka

Lekcja muzyki  5

Nowa Era

podręcznik

8.

Plastyka

Do dzieła! 5

Nowa Era

podręcznik

9.

Informatyka

Teraz Bajty 5

MIGRA

podręcznik

10.

Biologia

Puls życia 5

Nowa Era

podręcznik+ ćwiczenia

11.

Geografia

Planeta Nowa 5

Nowa Era

podręcznik

12.

Język kaszubski

„Z kaszëbsczim w szkole”

ZKP

Podręczniki dostępne  w bibliotece

Klasa VI +

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi:

1.

Religia

„Przemienieni  przez Boga”

WAM Księża Jezuici

Kraków 2013

podręcznik +ćwiczenia

 

2.

Język polski

Nowe słowa na start 6

Nowa Era

podręcznik+ ćwiczenia

3.

Język angielski

Steps Plus 6

Oxford

podręcznik+ ćwiczenia

4.

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś 6

Nowa Era

podręcznik+ ćwiczenia

5.

Matematyka

Matematyka z plusem 6 cz.

GWO

(podręcznik+ ćwiczenia cz.1.-Arytmetyka)

6.

Biologia

Puls życia 6

Nowa Era

podręcznik+ ćwiczenia

7.

Geografia

Planeta Nowa 6

Nowa Era

podręcznik

8.

Technika

Jak to działa 6?

Nowa Era

podręcznik

9.

Muzyka

Lekcja muzyki 6

Nowa Era

podręcznik

10.

Plastyka

Do dzieła! 6

Nowa Era

podręcznik

11.

Informatyka

Teraz Bajty 6

MIGRA

podręcznik

12.

Język kaszubski

„Z kaszëbsczim w szkole”

ZKP

Podręczniki dostępne   w bibliotece

 Klasa VII +

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi:

1.

Religia

„Jezus uczy i zbawia”

WAM Księża Jezuici

Kraków 2013

podręcznik+ ćwiczenia

2.

Język polski

Nowe słowa na start! 7

Nowa Era

podręcznik+ ćwiczenia

3.

Język angielski

Steps Plus 7

Oxford

podręcznik+ ćwiczenia

4.

Język niemiecki

Das ist Deutsch! Kompakt 7

Nowa Era

podręcznik+ ćwiczenia

5.

Historia

Wczoraj i dziś 7

Nowa Era

podręcznik

6.

Matematyka

Matematyka z plusem 7

GWO

podręcznik+ ćwiczenia podstawowe

7.

Chemia

Ciekawa chemia 7

WSiP

podręcznik

8.

Muzyka

Lekcja muzyki  7

Nowa Era

podręcznik

9.

Plastyka

Do dzieła! 7

Nowa Era

podręcznik

10.

Informatyka

Teraz Bajty 7

MIGRA

podręcznik

11.

Biologia

Puls życia 7

Nowa Era

podręcznik+ ćwiczenia

12.

Geografia

Planeta Nowa 7

Nowa Era

podręcznik+ ćwiczenia

13.

Fizyka

Spotkania z fizyką 7

Nowa Era

podręcznik

14.

Język kaszubski

Podręcznik do nauki j.kaszubskiego na poziomie klas IV-VII szkoły podstawowej.

ZKP

Podręczniki dostępne   w bibliotece

 Klasa VIII     +

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi:

1.

Religia

Jezus działa i zbawia

WAM Księża Jezuici

Kraków 2013

podręcznik + ćwiczenia

2.

Język polski

Między nami

GWO

Ćwiczenia

3.

Język angielski

 Steps Plus 8

Oxford

podręcznik + ćwiczenia

4.

Język niemiecki

Das ist Deutsch! Kompakt 8

Nowa Era

podręcznik + ćwiczenia

5.

Historia

Wczoraj i dziś 8

Nowa Era

Podręcznik

6.

Matematyka

Matematyka z plusem 8 (podręcznik + ćwiczenia podstawowe)

GWO

podręcznik + ćwiczenia podstawowe

7.

Chemia

Ciekawa chemia

WSIP

podręcznik

8.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyją i działam bezpiecznie

Nowa Era

podręcznik

9.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro  

Nowa Era

podręcznik

10.

Informatyka

Teraz Bajty 8

MIGRA

podręcznik

11.

Biologia

Puls życia 8

Nowa Era

podręcznik

12.

Geografia

Planeta Nowa 8

Nowa Era

podręcznik

13.

Fizyka

Spotkania z fizyką 8

Nowa Era

podręcznik

14.

Język kaszubski

Podręcznik do nauki     j. kaszubskiego na poziomie klas IV-VIII szkoły podstawowej.

ZKP

Podręczniki dostępne w bibliotece

-

 

Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa Im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : https://www.sp.rokity.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2011r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2021r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • firma nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny piktogramy w górnym, prawym rogu strony przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • jasne tło
 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość pomniejszenia liter
 • podkreślone linki
 • mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 09.04.2021 r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej Im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Olga Gańska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: +48 59 82-12-821
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia (jedno od strony południowej i trzy od strony północnej). Do trzech wejść prowadzą schody. Przy jednym z północnych wejść znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Od strony północnej znajduje się parking o nawierzchni gruntowej z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózku.
 6. Budynek nie posiada wind.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 9. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Załącznik:

-

 

Łukasz Jędrzejczyk 2006-2007

 

Agata Smentoch 2007-2008

 

Anna Suchocka 2008-2009

 

Artur Gruchała 2009/2010,2010/2011, 2011/2012

 

Sebastian Zielonka 2011/2012

 

Martyna Szuster 2011/2012, 2012/2013

 

Sandra Wiczk 2012/2013

 

Mikołaj Szczerba 2013/2014

 

Martyna Szuster 2013/2014

 

Natalia Sywanycz 2014/2015

 

Dominik Syldatk 2015/2016

 

Przemysław Jędrzejczyk 2015/2016

 

DDominik Syldatk 2016/2017

 

Wiktoria Stolc 2016/2017

 

Dominik Syldatk 2017/2018

 

Wiktoria Stolc 2017/2018

 

Karol Kłopotek 2018/2019

 

Wiktoria Stolc 2018/2019

 

Dominik Syldatk 2019/2020

 

Lena Smentoch 2019/2020